logo

Nasz Zespół

Zarząd Fundacji

Wojciech Zdunkiewicz – Prezes Zarządu 

Katarzyna Błocka - Członek Zarządu

Adam Kordeczka - Członek Zarządu

Rada Fundacji

Robert Florczykowski – Przewodniczący Rady

Piotr Piszczek – Członek Rady

Doradcy Fundacji

Wojciech Milewski

Mateusz Gryka

Marcin Kuczara

Krzysztof Wojdalski

Aleksandra Rutkowska

Krzysztof Smutek

Knowledge Team #KTFQF

Wojciech Zdunkiewicz - Koordynacja Prac Zespołu (wzdunkiewicz@quantitativefinance.org.pl)

Maciej Nasiński - Quant Lead Analyst

Adam Kordeczka - Quant Analyst

Łukasz Ambroziak - Quant Analyst

Łukasz Bala - Quant Analyst

Michał Dziubiński - Quant Analyst

Wojciech Paturaj - Quant Analyst

Krzysztof Piłat - Quant Lead Analyst

Zbigniew Borowski  - Analyst

Katarzyna Błocka - Analyst

Karolina Grobelna - Analyst

Magdalena Piastowska - Analyst/Project Manager

Natalia Kaszyca- Analyst/ Project Manager

Mateusz Kołodziejak - Legal Expert

Anna Socik- Legal Expert

Piotr Motor - Legal Support

Marketing

Anna Kaźmierczak - Marketing Manager

Jolanta Szyperska - Grafik

Ambasador+

Adrianna Mazur - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Adrianna Wlazło - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Krzysztof Smutek - Universite Paris-Dauphine

Aleksandra Sobczak - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Aleksandra Gronowska - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Ziemba- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jolanta Szyperska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie