logo

Team

Executive Board

Wojciech Zdunkiewicz – President of the Board

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu specjalności Inżynieria finansowa oraz Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Absolwent Politechniki Warszawskiej studiów podyplomowych Data Science. Stypendysta VIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi. Prezes Zarządu Fundacji QuantFin od 2016 roku.

Michał Jaworski - Board Member

Doktorant matematyki na wydziale MIMUW ze specjalnością matematyka finansowa. Absolwent matematyki na wydziale MIMUW z oceną bardzo dobrą (średnia ocen z przedmiotów 4.8). Zaliczył trzy lata studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Finansach ze średnią ocen 4.5. Stypendysta programu "Descartes" dla najlepszych doktorantów nauk ścisłych. Założyciel oraz Prezes Koła Naukowego Finansów Obliczeniowych MIMUW, gdzie prowadził warsztaty (również wspólnie z Goldman Sachs) oraz wykłady z obszaru teorii procesów stochastycznych, matematyki finansowej oraz metod numerycznych stosowanych do wyceny instrumentów pochodnych. Absolwent dwóch edycji międzynarodowej letniej szkoły matematycznej w Finlandii - Jyvaskyla Summer School, gdzie zaliczał kursy z poziomu doktoranckiego z obszarów: metod numerycznych w finansach, nauczania maszynowego oraz teorii procesów stochastycznych. Członek Zarządu Fundacji od 2018 roku.

Małgorzata Snarska -  Board Member

Profesor wizytujący na Uniwersytecie Lille IESEG School of Management Paris - Lille, gdzie prowadzi zajęcia z wyceny instrumentów pochodnych, posiada doktorat z fizyki teoretycznej w obszarze fizyki statystycznej i niekomutatywnej teorii prawdopodobieństwa, macierzy losowych oraz statystyki odpornej i nieparametrycznej. Jest ekspertem i konsultantem ds. modeli w obszarze dużych zbiorów danych i finansów ilościowych z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze ekonometrii analizy danych funkcjonalnych, analizy szeregów czasowych, prognozowania i budowania modeli zarządzania ryzykiem finansowym. Obecnie zajmuje stanowisko niezależnego eksperta w Komisji Europejskiej i jest związana z REA i DG Connect (jednolity rynek ICT). Ściśle współpracuje również z Comarch Business Intelligence Unit i UBS Evidence Lab oraz licznymi funduszami hedgingowymi i startupami finansowymi na całym świecie jako zewnętrzny konsultant w dziedzinie analizy danych i walidatora modeli ryzyka. Jest także recenzentem wielu czasopism akademickich z listy JCR (np. Applied Economics) oraz członkiem zarówno PRMIA i CFA, jak i ERCIM (grupa robocza ds.statystyki obliczeniowej i matematycznej) oraz sieci CFE (grupa robocza ds.ekonometrii obliczeniowej i finansowej). Członek Zarządu Fundacji od 2019 roku.

Supervisory Board

Robert Florczykowski – Chairman of Supervisory Board

Piotr Piszczek – Supervisory Board Member

Advisors

Wojciech Milewski

Mateusz Gryka

Marcin Kuczara

Krzysztof Wojdalski

Aleksandra Rutkowska

Krzysztof Smutek - Universite Paris-Dauphine

Katarzyna Błocka

Project Management

Kamil Korzeń - Chief Project Officer

Iryna Bazaka- Project Manager

Hubert Hryszkowski - Project Manager

Jakub Ajchel - Projekt Manager