logo

Team

Executive Board

Wojciech Zdunkiewicz – President of the Board

Michał Jaworski - Board Member

Adam Kordeczka -  Board Member

Supervisory Board

Robert Florczykowski – Chairman of Supervisory Board

Piotr Piszczek – Supervisory Board Member

Advisors

Wojciech Milewski

Mateusz Gryka

Marcin Kuczara

Krzysztof Wojdalski

Aleksandra Rutkowska

Krzysztof Smutek

Katarzyna Błocka

Knowledge Team

Wojciech Zdunkiewicz - Team Coordinator (wzdunkiewicz@quantitativefinance.org.pl)

Maciej Nasiński - Quant Lead Analyst

Adam Kordeczka - Quant Analyst

Łukasz Ambroziak - Quant Analyst

Łukasz Bala - Quant Analyst

Michał Dziubiński - Quant Analyst

Wojciech Paturaj - Quant Analyst

Krzysztof Piłat - Quant Lead Analyst

Zbigniew Borowski  - Analyst

Katarzyna Błocka - Analyst

Karolina Grobelna - Analyst

Magdalena Piastowska - Analyst/Project Manager

Natalia Kaszyca- Analyst/ Project Manager

Mateusz Kołodziejak - Legal Expert

Anna Socik- Legal Expert

Piotr Motor - Legal Support

Marketing

Anna Kaźmierczak - Marketing Manager

Jolanta Szyperska - Graphic Designer

Ambasador+

Adrianna Mazur - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Adrianna Wlazło - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Aleksandra Sobczak - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Krzysztof Smutek - Universite Paris-Dauphine

Aleksandra Gronowska - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Ziemba- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jolanta Szyperska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie