logo

Algo i High Frequency Trading

Obecność handlu algorytmicznego na rynku finansowym. 

- wnioski z ankiety przeprowadzonej przez CFA, przygotowanje we wspólpracy z QuantFin (ponad 500 respondentów). 

Przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego docenili potencjalne korzyści obecności podmiotów handlu algorytmicznego na rynkach finansowych. Podwyższenie płynności rynku, szybsze i efektywne price discovery, to cechy na które zagłosowało 40% ankietowanych. Uczestnicy rynku obawiają się jednak przede wszystkim, wzrostu znaczenia spekulacji oraz ryzyka typu flash crash, z którego materializacją mieliśmy do czynienia 6 maja 2010 roku
kiedy to na amerykańskiej giełdzie indeks Dow Jones Industrial Average spadł w ciągu kilku minut o 9,2 proc, by po chwili powrócić do poziomów sprzed spadku. 
(i) Jak rosnąca obecność handlu algorytmicznego wpłynie na rynki finansowe?

https://lh3.googleusercontent.com/yuxAY9OSCA4kUNdXKsADDFxY697Z8lRHwJUZLDQaGcasRb8_wg3ZoRpQ4Bp_usGlZ7KfAvf4E3l0AnUgyf-6dmcVAgs8X4Ys0OToIG0pV6BJ8R_WGnt5rR46sTzHYWGgUZPa-3Mg

Rozwiązaniem wskazanych problemów zdają się być partykularne regulacje i nadzór nad działalnością podmiotów wykorzystujących handel algorytmiczny - za ich wprowadzeniem opowiedziało się aż aż 78% ankietowanych.

(ii) Czy podmioty wykorzystujące strategie algorytmiczne w egzekucji zleceń powinny być
szczególnie regulowane i nadzorowane?

https://lh3.googleusercontent.com/nOZKj8B666IbmVh3Jo5m3e9Cg9BAc9XYK4uFo7mufXjwJae35rdOehFbRck5NHfa1MXF4g-mREqkkxHCDYB7NDG-hnqoJe1qgvs1APsdQYuqzb5ACbDl-2gTnwRnzbEanxtsrOc1

Regulacja MIFIDII wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W założeniach ma na celu m in. antycypacje możliwości powstania zakłóceń na rynku finansowym związanych z rosnącą obecnością algorytmów/ technologii  i tym samyu liczby zleceń. 

Ministerstwo Finansów jest w trakcie konsultacji zmian polskiego porządku prawnego w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 dyrektywy MIFIDII. Zgodnie z adaptowaną regulacją “Przez handel algorytmiczny będzie rozumieć się nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego bez udziału człowieka
lub z jego znikomym udziałem. Natomiast technika handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości oznaczać będzie handel algorytmiczny, w przypadku którego wykorzystywane są systemy umożliwiające skrócenie czasu przesyłania zleceń siecią i występuje duża liczba wysyłanych do systemu obrotu komunikatów”.

Przepisy zakładają również szereg obowiązków informacyjnych względem Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z wykorzystywaniem handlu algorytmicznego Zleceń generowane przez algorytmy będą musiały być specjalnie oznaczone, a informacja przekazywana nadzorcy powinna pozwolić na zrekonstruowanie i ocenę stosowanej strategii algorytmicznej. Regulacja zagada również przekazanie nadzorcy modelu handlu algorytmicznego wykorzystywanego w działalności przez firmę inwestycyjną.

Raport Algo i High Frequency Trading - Bezpieczeństwo i kontrola

W ramach swojej działalności, Fundacja przygotowała opracowanie tematu High Frequency Trading. Temat ten stanowi kwintesencję ilościowego podejścia do finansów i inwestycji. Dodatkowo, od kilku lat, mówi się o możliwym wejściu tej techniki inwestycyjnej na rynek Polski. 

Odpowiedni poziom regulacji handlu algorytmicznego, w tym handlu wysokich częstotliwości (HFT), jest kluczowy dla kontroli i bezpieczeństwa funkcjonowania tego typu podmiotów na rynku regulowanym, ograniczając możliwe oddziaływania ich obecności na rynku do pozytywnych. Podmioty te mogą być panaceum na problem płynności i tym samym atrakcyjności rynku giełdowego. 

High Frequency Trading stało się integralną częścią zachodnich rynków finansowych na co wskazuje wysoki udział w obrocie instrumentami (ok. 40-50% w zależności od rynku i aktywa). Perspektywy udziału handlu algorytmicznego są wzrostowe w związku z postępującą automatyzacją procesu doradztwa finansowego i inwestycji.

High Frequency Trading – bo UTP to nie wszystko - prezentacja GPW

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułami członków naszego zespołu, dotyczącymi omawianego zagadnienia w zakładce Publikacje.