logo

Smart beta

We współpracy z ING TFI, Fundacja przygotowała analizę, coraz bardziej popularnego na zachodzie tematu - Smart Bety w odniesieniu do polskiego rynku kapitałowego. Na potrzeby projektu, studenci wybrani w procesie rekrutacji, odpłatnie przeanalizowali strategie algorytmiczne bazujące zarówno na indeksach opartych o dane fundamentalne, jak również zachowaniach cen akcji poszczególnych spółek. Wyniki zaprezentowano w poniższej prezentacji. 

ZMIDEX

We współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców, Fundacja przygotowała analizę publikowanego przez ZMiD indeksu ZMIDEX. Wskazano także na możliwą zdolność prognostyczną indeksu w odniesieniu do polskiego rynku kapitałowego. Poniżej umożliwiamy pobranie części przygotowanego przez nas materiału.

Materiał dostępny tutaj.