logo

Deloitte - Obszar Ryzyka - zgłoszenia

2016-05-16

Firma Deloitte przeprowadzi z Fundacją 2 spotkania L(@)unchowe, pierwsze już w tym tygodniu!

Przedstawiciele firmy reprezentują 2 Departamenty:

- Departament Corporate Risk & Energy - Radosław Wojtasik

Departament odpowiada w Deloitte za doradztwo w zakresie ryzyka finansowego dla przedsiębiorstw oraz projekty obejmujące zasięgiem rynek gazu, energii elektrycznej oraz towarów. Dział realizuje prace dla największych polskich firm, w szczególności z sektora energy&resocurces.
Osoby tam pracujące na co dzień identyfikują ekspozycję klienta na dany typ ryzyka finansowego (np. cen towarów, stopy procentowej, walutowe, kredytowe czy płynności), a następnie, po przeprowadzeniu analiz ilościowych, proponują adekwatną strategię zarządzania nim. Niejednokrotnie poparte jest to wdrożeniem autorskiego systemu Ex-Ante, który wspomaga cały proces oraz ujęcie księgowe skutków przyjętej strategii. Dział specjalizuje się także w wycenie instrumentów finansowych. W celu optymalizacji wartości dla klienta, znaczna część projektów obejmuje szeroką współpracę z innymi działami Deloitte, jak audyt czy doradztwo podatkowe.

- Departament Zarządzania Ryzykiem dla Instytucji Finansowych - Marcin Galas

Instytucje finansowe na całym świecie poddawane są z jednej strony coraz większej presji regulatorów, którzy domagają się utrzymania wysokiego poziomu kapitału. Z drugiej strony - są pod stałym naciskiem akcjonariuszy, którzy oczekują coraz wyższych zysków. Konieczność pogodzenia tych interesów sprawia, że zarządzanie ryzykiem w każdej instytucji finansowej powinno znajdować się w centrum zainteresowania zarządu.
Specjaliści Deloitte pomagają w procesie transformacji ryzyka w instytucjach finansowych. Wspólnie z klientami dążymy do zmiany w postrzeganiu, definiowaniu i wpływie ryzyka na codzienne zarządzanie instytucją oraz jego integracji z prowadzoną działalnością biznesową.
Nasze usługi obejmują:
- zarządzanie ryzykiem kredytowym
- zarządzanie ryzkiem rynkowym
- zarządzanie ryzykiem operacyjnym
- zgodność regulacyjną oraz systemy raportowania
- zarządzanie kapitałem, ALM/FTP, RAPM
- a także rozwiązania informatyczne.

Jeżeli jesteście zainteresowani tymi obszarami i chętnie odbylibyście tam staż. Wyślijcie CV na adres: lyc@quantitativefinance.org.pl

W tytule maila prosimy wpisać Deloitte oraz wskazać Departament który Was interesuje.

Bardzo zachęcamy!