logo

III Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

2014-05-15

W dniach 30.05-01.06.2014r. na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH odbędzie się III Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Modelowania Finansowego. Temat tegorocznej edycji to: „Inżynieria finansowa w różnych sektorach gospodarki”. Konferencja ma zasięg ogólnopolski i jest dofinansowana w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi. Fundacja Rozwoju Zawodowego „Quantitative Finance” jest jednym z partnerów konferencji.

Z racji szerokiego zakresu tematycznego konferencja zostanie podzielona na pięć bloków, tj. prelekcje ekspertów, prezentacje firm, referaty studentów oraz wystąpienia praktyków rynkowych i absolwentów KNMF. Każdy z bloków tematycznych realizuje inne cele, przy czym zostały one dobrane w taki sposób, by wzajemnie się uzupełniać i spełniać główne założenia konferencji. Naszym zamysłem było, aby konferencja była swoistym pomostem pomiędzy środowiskiem akademickim, a światem branżowym, ukazywała studentom wkraczającym na rynek pracy możliwe ścieżki kariery i rozwoju w dziedziniematematyki finansowej. Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją do lepszego zaznajomienia się metodami matematycznymi stosowanymi w finansach, a spotkania z praktykami dawką cennych porad i wiedzy opartej na doświadczeniu.

Zachęcamy do wygłaszania własnych referatów, dla najlepszych przewidujemy atrakcyjne nagrody. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma certyfikat. Przerwy między prelekcjami umilać będzie bufet. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie internetowej:
http://www.knmf.agh.edu.pl/index.php/konferencje-naukowe.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: knmf|student.agh.edu.pl| style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; outline: 0px; color: rgb(249, 151, 52);"|knmf|student.agh.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!