logo

Poczuj nastrój ZMIDEX - artykuł w Gazecie Giełdy Parkiet

2016-02-17

Artykuł w Gazecie Giełdy Parkiet podsumowujący pracę Knowledge Team Fundacji nad badaniem zdolności prognostycznych indeksu nastroju inwestorów ZMIDEX.

Poczuj nastrój ZMIDEX\\\\\\'u - Gazeta Giełdy Parkiet