logo

Spotkanie z Rynkiem - Artur Wrotek

2013-04-29

Dnia 23 kwietnia 2013 roku mieliśmy przyjemność organizować spotkanie z Dyrektorem Działu Rozwoju Systemu Obrotu GPW – Arturem Wrotkiem. Wśród jego doświadczenia wymienić można wprowadzenie systemu UTP na warszawską giełdę. W pierwszej części spotkania  nasz gość przedstawił zmiany, które wprowadza nowy system transakcyjny UTP w stosunku do WARSETu, a następnie zostało zadanych kilka merytorycznych pytań.

Dowiedzieliśmy się, że główną przesłanką do wymiany systemu transakcyjnego był fakt, że Warset wdrożony w 2000 roku był już przestarzały, o czym świadczy fakt, że wydajność starego systemu wynosiła około 850 zleceń na sekundę, a nowego 20 000 zleceń. Te parametry nie są aż tak istotne dla wszytskich inwestorów, jednak w ciągu ostatnich kilku lat  rozwija się handel wysokich częstotliwość (w skrócie HFT, ang. high frequency trading), który nie był możliwy w przypadku Warsetu. Co ważne, inwestor nie korzystający z HFT również zauważy zmianę jakościową po wprowadzeniu UTP. Zostały wprowadzone nowe typy zleceń (np. Peg), a część popzostałych została zmodyfikowana. Drobnej korekcie uległ również harmonogram sesji, lecz nie jest to związane bezpośrednio z wprowadzeniem nowego systemu transakcyjnego. Ponadto rynek GPW może stać się bardziej płynny dzięki temu, że zostanie otwarty na nowy typ inwestorów. Na warszawskiej giełdzie będzie miał szansę rozwinąć się handel algorytmiczny, kiedy pojawi się możliwość kolokacji, czyli udostępnienia bezpośredniego dostępu do serwerów giełdy (kolakocja będzie możliwa w nowym systemie UTP, nie został jeszcze jednak wprowadzona). Dzięki temu, przekazywanie zleceń stałoby się jeszcze szybsze, a wiele decyzji inwestycyjnych będzie podejmował zaprogramowany komputer a nie człowiek.