logo

Zespół Fundacji

Zarząd Fundacji

Wojciech Zdunkiewicz – Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu specjalności Inżynieria finansowa oraz Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Absolwent Politechniki Warszawskiej studiów podyplomowych Data Science. Stypendysta VIII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi. Prezes Zarządu Fundacji QuantFin od 2016 roku.

Michał Jaworski - Członek Zarządu

Doktorant matematyki na wydziale MIMUW ze specjalnością matematyka finansowa. Absolwent matematyki na wydziale MIMUW z oceną bardzo dobrą (średnia ocen z przedmiotów 4.8). Zaliczył trzy lata studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Finansach ze średnią ocen 4.5. Stypendysta programu "Descartes" dla najlepszych doktorantów nauk ścisłych. Założyciel oraz Prezes Koła Naukowego Finansów Obliczeniowych MIMUW, gdzie prowadził warsztaty (również wspólnie z Goldman Sachs) oraz wykłady z obszaru teorii procesów stochastycznych, matematyki finansowej oraz metod numerycznych stosowanych do wyceny instrumentów pochodnych. Absolwent dwóch edycji międzynarodowej letniej szkoły matematycznej w Finlandii - Jyvaskyla Summer School, gdzie zaliczał kursy z poziomu doktoranckiego z obszarów: metod numerycznych w finansach, nauczania maszynowego oraz teorii procesów stochastycznych. Członek Zarządu Fundacji od 2018 roku.

Igor Kalota - Członek Zarządu

 

Marek Porzeński - Legal Adisor

Rada Fundacji

Robert Florczykowski – Przewodniczący Rady

Piotr Piszczek – Członek Rady

Projekty i Research

Piotr Grzegorczyk - Lead Researcher

Dmytro Bulakh - Lead Project Management

 

Doradcy Fundacji

Wojciech Milewski

Mateusz Gryka

Marcin Kuczara

Krzysztof Wojdalski

Aleksandra Rutkowska

Krzysztof Smutek - Universite Paris-Dauphine

Katarzyna Błocka