logo

Bloomberg

18.05.2017 o 16.00  w sali 152 w Szkole Głównej Handlowej odbyło się darmowe, dwugodzinne szkolenie z Bloomberg Terminal. Warsztaty poprowadziła ekspert z Londynu - Beth Ann Kostick oraz Arek Osiński z Bloomberg PL. Podczas wykładu uczestnicy zapoznali się z podstawowymi funkcjami działania terminala oraz dowiedzieli się o niuansach proponowanych przez firmę Bloomberg, skierowanych do użytkowników terminala.