logo

Studiujesz metody ilościowe, matematykę albo fizykę? Wierzymy, że świat finansów jest dla Ciebie!

Polski rynek finansowy nie zdążył zaadoptować wszystkich innowacji oraz rozwiązań stosowanych na dojrzałych rynkach. Obserwujemy jednak dynamiczny rozwój dziedziny Quantitative Finance – powstają pierwsze fundusze hedgingowe oraz firmy inwestycyjne, których filozofie inwestycyjne opierają się na metodach statystycznych. Rozwija się także ilościowe podejście w bankach oraz przedsiębiorstwach. Główną przeszkodą są jednak problemy w dotarciu do osób posiadających wiedzę akademicką i pragnących stosować ją w praktyce, jak również nieznajomość oczekiwań studentów w tym zakresie.

Naszym celem jest utworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy studentami oraz pracodawcami z wszelkich dziedzin wykorzystujących narzędzia matematyczne oraz techniczne w finansach (m.in. działy zarządzania ryzykiem finansowym, departamenty banków odpowiadające za konstrukcję produktów strukturyzowanych oraz działy banków zajmujące się obrotem instrumentami finansowymi).

Na naszej stronie publikujemy zarówno ciekawe oferty pracy jak też wskazówki w odniesieniu do kroków jakie możecie podjąć (np. certyfikacje), w celu ugruntowania swojej pozycji na rynku.